Spolek Nučice pro život

Máme jasnou vizi

Aktivně se staráme o místo, kde žijeme

Účelem a posláním spolku Nučice pro život je vedení dětí, mládeže i dospělých k vytváření vzájemné úcty a k rozvoji životního prostředí v místě, kde žijí. Za podpory občanů a dobrého týmu chceme vytvářet z Nučic místo, na které budeme hrdí, kde se bude dobře bydlet a kde budeme rádi žít.

Podpořte nás v komunálních volbách ve dnech 23. - 24. září 2022

Poskládali jsme dobrý tým

Všichni kandidáti Nučic pro život jsou již nyní aktivně zapojeni do života obce.


Ing. Jaroslav Martinčík

technický dozor obce a člen stavebního výboru obce


Ing. Klára Lavická

účetní
dobrovolná vedoucí kulturních akcí v obci


Radek Bouček

vedoucí technických služeb obce, řidič záchranář ZZS, člen výboru pro rozvoj obce


Mgr. Eduard Jiran

manažer IT
člen finančního výboru obce


Ing. Miroslav Babka

technický konzultant
člen stavebního výboru obce


MUDr. Martin Sklenář, MBA, LL.M.

odborný ředitel zdravotnického holdingu, zastupitel a předseda finančního výboru obce


Antonín Švach

vedoucí reportážní techniky České televize, zastupitel a předseda stavebního výboru obce


Eliška Sedláčková

místostarostka obce


Mgr. Martin Hejl, MBA, LL.M., MPA

starosta obce

HOVOŘÍ ZA NÁS VÝSLEDKY

Účastníme se života obce také v jejím zastupitelstvu

Bezpečnost a doprava

Vybudovali jsme vodorovné značení v křižovatkách a nové chodníky včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Opravili jsme řadu místních komunikací. Připravujeme nová opatření pro zvýšení bezpečnosti na základě námi iniciovaného měření intenzity dopravy v obci. Na vybraných místech snižujeme rychlost, doplňujeme upozornění na chodce a optické brzdy. Pracujeme na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v okolí školy. Budeme znovu jednat o omezení kamionové dopravy.

Životní prostředí
a volný čas

Za maximálního využití dotací jsme zrekonstruovali a rozšířili čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizaci. Zřídili jsme workoutová hřiště pro děti i dospělé. Vysadili jsme nové stromy a stabilizovali tým údržby, který kromě jiného pečuje o obecní zeleň. Obnovili jsme polní cestu mezi Nučicemi a Jinočany. Plánujeme další cesty a příjemná místa k odpočinku, sportu a pro procházky. Nadále budeme investovat do volnočasových aktivit a sportu.

Transparentní a odpovědné hospodaření

Financování obce se za současného starosty stalo transparentním a přebytkovým. Zvýšila se schopnost čerpání dotací. Získali jsme rating A (hodnocení bezpečná obec). Vybudovali jsme úsporné veřejného osvětlení. Připravujeme hospodaření obce na blížící se dobu, kdy dotace nebudou dostupné. Rádi zapojíme občany do rozhodování o chodu obce.

Výstavba a rozvoj obce

S využitím dotací jsme renovovali kapličku, vybudovali bezdrátový obecní rozhlas a digitální povodňový plán, zmodernizovali počítačovou učebnu v ZŠ a připravili celou řadu investičních akcí. Podařilo se vyjednat rozfázování dříve nekontrolované developerské výstavby. Peníze z výstavby investujeme zpět do rozvoje obce. Získali jsme pozemek pro základní a mateřskou školu. V plánu máme rozšíření ZŠ, rekonstrukci obecních domů a zřízení střediska služeb včetně ordinace lékaře.